Waterstaatskaart van het gebied tussen Sint Jacobiparochie en Wyns