Waterstaatskaart van Harlingen (peilraaien buitengracht)