Kaart van het terrein langs de Zuiderzeekust van het waterschap De Zeven Grieten