Kaart van het gebied ten oosten en zuiden van Bakkeveen