Kaart van de Friesche Wadden volgens de opnemingen van 1879 door de Maatschappij